ახალი წლის დღეებმა სალომეს საახალწლო პერიოდის შემოსავალი გააორმაგა

wehost

wehost სალომეს ბინას უკვე დიდი ხანია მართავს. აღმოჩნდა, რომ ახალი წლის დღეებში შეგვეძლო მისი ბინის ფასი გაგვეორმაგებინა ისე, რომ არცერთი დღე არ დარჩენილიყო გაუქირავებელი.

რა ზომები მივიღეთ:

ახალი წლის პერიოდში იცვლება ზოგადი სიტუაცია ბაზარზე, ამიტომ დაგვჭირდა
კონკურენტი ბინების თავიდან შესწავლა და ამის გათვალისწინება ფასების განსაზღვრისას.

სპეციალური ალგორითმების საშუალებით, შევძელით იმის განსაზღვრა, რომ საახალწლო პერიოდში მკვეთრად გაზრდილი მოთხოვნა აღემატებოდა მიწოდებას, ვინაიდან ბინების 90% სექტემბერში დაიჯავშნა. ამიტომ, საშუალება მოგვეცა საახალწლოდ გაგვეზარდა ფასები.

რა იყო მიზანი:

ჩვენი მიზანი იყო, რომ მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა საახალწლო დღეებში
გაზრდილი მოთხოვნა.

ზოგადად, ამ პერიოდში ფასები ისედაც იზრდება, თუმცა მხოლოდ ფასის გაზრდა რაღაც რაოდენობით, საკმარისი არ იქნებოდა სასურველი შედეგის მისაღწევად, ამიტომ, უნდა შეგვემუშავებინა ისეთი სტრატეგია, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ამ პერიოდში გაზრდილი ტურისტული ნაკადი.

შედეგები:

ჩვენი ალგორითმების საშუალებით, შევიმუშავეთ ფასი, რომელიც ბევრად აღემატებოდა Airbnb-ს სარეკომენდაციო ფასს. ყოველივე ამან, საშუალება მოგვეცა, რომ ახალი წლის დღეებში შემოსავალი გაგვეორმაგებინა

გამარჯვებული პროექტი