ბინიდან დიდი შემოსავლის მიღება დისტანციურადაც შესაძლებელია

სახლის მეპატრონე:

დევიდი კანადელი ბიზნესმენია, რომელსაც ორსაძინებლიანი ბინა აქვს თბილისში, უზნაძის ქუჩაზე.

იგი საქართველოში არ ცხოვრობს და ბინას ვერ აქირავებდა, რადგან ტურისტებზე მოკლევადიანი გაქირავება მუდმივ ჩართულობას მოითხოვს იმისთვის, რომ სტუმრებს დახვდე, გააცილო, ბინა დაალაგო და ასე შემდეგ.

ხოლო, გრძელვადიანი გაქირავება არ უღირდა ნაკლები შემოსავლის და ბინის ცვეთის მეტი რისკის გამო.

რა ზომები მივიღეთ:

სრულიად გადმოვიბარეთ ბინის მენეჯმენტი:

გავუხსენით ონლაინ ექაუნთი, სადაც შეუძლია დისტანციურად შეამოწმოს საკუთარი შემოსავალი

გადავიღეთ პროფეისონალური ფოტოები, განვათავსეთ წამყვან ტურისტულ საიტებზე, განვსაზღვრეთ სწორი საფასო სტარტეგია.

სპეციალური ალგორითმის დახმარებით შევძელით ფასების ოპტიმიზაცია ისე, რომ მაქსიმალური მოგების მიღება გამხდარიყო შესაძლებელი.

რა სურდა მეპატრონეს:

სურდა ჰყოლოდა სანდო პარტნიორი, რომელიც მისი ბინის მართვას ჩაიბარებდა და, ამავდროულად, უნდოდა, რომ ეს პროცესი მისთვის ყოფილიყო გამჭვირვალე და ღია

შედეგები:

დეივიდმა შეძლო მიეღო საშაულოდ 1500$ ყოველთვიურად, ხოლო ტურისტულად აქტიურ პერიოდში, გაცილებით მეტი.

დეივიდმა თბილისის ბინა აქცია დამატებითი შემოსავლის წყაროდ ისე, რომ თავად არ იმყოფება საქართველოში და არ უწევს ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობა

გამარჯვებული პროექტი